Åpningstider
2024

17. Mai: 1000-2400

Mandag til Lørdag: 1200 - 2400

Søndag: 1400 - 2400